60 minučių. Prancūzija pamažu ruošiasi: šalies muitinė imituoja „Brexitą“

`````````205206`````````207Vyriausybė208`````````209210````````` ``````211212``````atlieps``````215216`````` ``````217218``````prezidento``````221222`````` ``````223224``````siūlymus``````227228`````` ``````229230``````dėl``````233234`````` ``````235236``````mokesčių``````239240``````. ``````241242``````Tik``````245246`````` ``````247248``````neaišku``````251252``````, ``````253254``````kaip``````257258`````` ``````259260``````konkrečiai``````263264`````` ``````265266``````bus``````269270`````` ``````271272``````ieškoma``````275276`````` ``````277278``````prezidento``````281282`````` ``````283284``````pasiūlytų``````287288`````` ``````289290`````````291292`````````293294`````` ``````295296``````mln``````299300``````. ``````301302``````eurų``````305306`````` ``````307308``````socialinei``````311312`````` ``````313314``````atskirčiai``````317318`````` ``````319320``````mažinti``````323324``````. ``````325326``````Seimo``````329330`````` ``````331332``````narė``````335336`````` `````````337338`````````339Irina Rozova340`````````341342````````` ``````343344``````neigia``````347348`````` ``````349350``````asmenius``````353354`````` ``````355356``````ryšius``````359360`````` ``````361362``````su``````365366`````` ``````367368``````rusų``````371372`````` ``````373374``````diplomatais``````377378`````` ``````379380``````ir``````383384`````` ``````385386``````vadina``````389390`````` ``````391392``````juos``````395396`````` ``````397398``````neformaliais``````401402``````. `````````403404`````````405LRT406`````````407408````````` ``````409410``````tyrimas``````413414``````: ``````415416``````vis``````419420`````` ``````421422``````daugiau``````425426`````` ``````427428``````pareigūnų``````431432`````` ``````433434``````prisipažįsta``````437438`````` ``````439440``````buvę``````443444`````` ``````445446``````persekiojami``````449450`````` ``````451452``````dabartinio``````455456`````` ``````457458``````Seimo``````461462`````` ``````463464``````nario``````467468`````` ``````469470``````Dainiaus``````473474`````` ``````475476``````Gaižausko``````479480``````, ``````481482``````kai``````485486`````` ``````487488``````jis``````491492`````` ``````493494``````dirbo``````497498`````` ``````499500``````policijos``````503504`````` ``````505506``````Imuniteto``````509510`````` ``````511512``````tarnyboje``````515516``````.

``````517518``````Seime``````521522`````` ``````523524``````veiklą``````527528`````` ``````529530``````pradeda``````533534`````` ``````535536``````Kultūros``````539540`````` ``````541542``````komiteto``````545546`````` ``````547548``````sudaryta``````551552`````` ``````553554``````darbo``````557558`````` ``````559560``````grupė``````563564`````` ``````565566``````dėl``````569570`````` ``````571572``````visuomeninio``````575576`````` ``````577578``````transliuotojo``````581582`````` ``````583584``````veiklos``````587588``````. ``````589590``````Prancūzijos``````593594`````` ``````595596``````muitinė``````599600`````` ``````601602``````imituoja``````605606`````` „``````607608``````Brexitą``````611612``````“. ``````613614``````Kaip``````617618`````` ``````619620``````auginami``````623624`````` ``````625626``````žvėreliai``````629630`````` ``````631632``````kailiams``````635636``````? ``````637638``````Su``````641642`````` ``````643644``````tuo``````647648`````` ``````649650``````šią``````653654`````` ``````655656``````popietę``````659660`````` ``````661662``````buvo``````665666`````` ``````667668``````galima``````671672`````` ``````673674``````susipažinti``````677678`````` ``````679680````````````683684`````` ``````685686``````arti``````689690`````` ``````691692``````apsilankius``````695696`````` ``````697698``````kailinių``````701702`````` ``````703704``````žvėrelių``````707708`````` ``````709710``````fermoje``````713714``````. ``````715716``````Kolegų``````719720`````` ``````721722``````pasakojimas``````725726``````. `````````727728`````````729Kazys Maksvytis730`````````731732````````` ``````733734``````sulaukė``````737738`````` ``````739740``````Lietuvos``````743744`````` ``````745746``````krepšinio``````749750`````` ``````751752``````federacijos``````755756`````` ``````757758``````kvietimo``````761762`````` ``````763764``````treniruoti``````767768`````` ``````769770``````Lietuvos``````773774`````` ``````775776``````vyrų``````779780`````` ``````781782``````rinktinę``````785786``````. ``````787788``````Vedėjas``````791792`````` ``````793794``````Deividas``````797798`````` ``````799800``````Jursevičius``````803804``````.