Mažoji studija. Kultūra ir religija. Ar Švč. Mergelė Marija svarbi katalikų kartai, gimusiai po Nepriklausomybės paskelbimo?

Ar Švč. Mergelė Marija svarbi katalikų kartai, gimusiai po Nepriklausomybės paskelbimo?

Pokalbis su Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadove Kristina Trinkūnaite ir sielovadininku kun. Daniel Narkun. Ved. Jūratė Kuodytė.