Atrask Lietuvą. Kupiškio kraštas: vyskupo Motiejaus Valančiaus ir dailininkės Veronikos Šleivytės takais

Kupiškio krašte galima apsilankyti vienuolynuose, bažnyčiose, dvaruose, kapinėse ar net kaimo paveikslų galerijoje ir susipažinti su įdomiais žmonėmis, kurie mielai pasakoja istorijas, dalijasi prisiminimais. Apie Palėvenės Šv. Domininko bažnyčios įkūrėjus, sukauptus lobius ir vienuolių gyvenimą pasakoja bažnyčios pastoracinės tarybos narė Aldona Ramanauskienė. Būtent nuo Palėvenės miestelio blaivybės sąjūdžio pradininkas žemaičių vyskupas Motiejus Valančius pradėjo blaivinti Lietuvą. Viktariškių kaime dailininkės Veronikos Šleivytės šimto metų sodyboje veikia menininkės paveikslų galerija. Joje eksponuojami tapybos, grafikos darbai, fotoaparatai, nuotraukos, autoportretai, asmeniniai daiktai. Su V. Šleivytės gyvenimu ir kūryba supažindina muziejininkė Jolanta Knizikevičienė. Leontina Jackevičienė, Uoginių gyventoja, dalijasi prisiminimais apie žmonių gyvenimą, kaimo istoriją, poetą Antaną Strazdą, kunigavusį ir mišias laikiusį nedidelėje koplytėlėje Uoginių kapinėse. Ved. Jolanta Jurkūnienė.