Krašto apsaugos ministerijos choras – „Brangiausios spalvos“

Krašto apsaugos ministerijos choras, dirigentas Tadas Šumskas, Muzika ir eilės – Kazimiero Vasiliausko.