Manasis Aš. Mokymosi ypatumai

Ko reikia vaikams, kad jie mokykloje mokytųsi ir išmoktų? Be švietimo sistemos, mokyklos, mokytojo ir individualių vaiko savybių itin reikšmingą įtaką vaikų pasiekimams turi šeima. Kodėl ši sudedamoji dalis lieka tarsi antrame plane ir didžiausi lūkesčiai ir atsakomybė keliami pačiam vaikui arba mokytojui? Apie realius ir nerealistiškus lūkesčius vaikams ir mokytojams – pokalbis su pradinių klasių mokytoja Jovita Ponomarioviene ir VU Bendrosios psichologijos katedros docente, socialinių mokslų daktare Sigita Girdzijauskiene. Ved. Agnė Kairiūnaitė.