Ar žinai, kad. Žemaičių kalbos laidotuvių žodyne miręs žmogus yra „nabašnikas“

Įdomybės. Kalba. Laidotuvių žodynas.