Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. Ričardas Malkus apie pirmąjį Lietuvos išeivių sambūrį Lietuvoje

Ved. Virginijus Savukynas.