„Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“: Klaipėdoje ir visame pasaulyje skamba „Tautiška giesmė“

„Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“: Klaipėdoje susirinkę lietuviai išdidžiai gieda „Tautišką giesmę“.