Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė

Dokumentinis filmas apie kunigą Augustinę Dirvelę.