Laisvės kaina. Sąjūdis 10 s.

TV serialas. Rež. S. Balandis. 2019 m. 10 s.