Laisvės kaina. Sąjūdis 7 s.

TV serialas. Rež. S. Balandis. 2019 m. 7 s.