Ryto allegro. Kas Lietuvai yra Stanislavas Moniuška?

Pasakojimas apie Audriaus Stonio ir Kristinės Briedės dokumentinę poemą „Laiko tiltai“, Šanchajaus A klasės kino festivalyje pelniusią pagrindinį apdovanojimą – „Auksinę taurę“ už geriausią dokumentinį filmą. Kultūros ir meno mėnraščio „Kultūros barai“ apžvalga su vyriausiąja redaktore Laima Kanopkiene. „Su draugais kalbame žemaitiškai. Šnekėti literatūriškai nėra sunku. Tačiau būna sudėtinga, kai reikia iš žemaičių tarmės persilaužti į literatūrinę. Dažnai nutinka, kad vieną žodį pasakai vienaip, o kitą kitaip“, – sako Plungės progimnazijos mokinė Romena Grabauskaitė. Kalbos valandėlė. Vilniuje, pastebi hab. dr. Vida Bakutytė, S. Moniuška sukūrė jį pasaulyje išgarsinusius kūrinius – kantatas lietuviška tematika „Milda", „Nijolė", „Namų dainyno" I –VI sąsiuvinius, keturias „Aušros Vartų litanijas", sceninių kūrinių. 1848 m. Miulerių namuose, diriguojant pačiam S. Moniuškai, įvyko jo žymiosios operos „Halka" koncertinis atlikimas, o 1854 m. ‒ ir šios operos premjera Vilniaus miesto teatre. Muzikologė ir teatro istorikė dr. Vida Bakutytė kelia klausimą, kas Lietuvai Stanislovas Moniuška? „Klasikos enciklopedija“: Robert Altman. Ved. Laima Ragėnienė.