Mažoji studija. Kultūra ir religija. Ar bažnyčiai Lietuvoje reikia sielovadininkų?

Ar Bažnyčiai Lietuvoje reikia sielovadininkų? Apie unikalią trijų institucijų – vienuolijos, Šeimos ir asmens saviugdos centro bei VDU universiteto programą ir jos pritaikymo galimybes pasakoja medikė ses. Ligita Ryliškytė SJE. Red. J. Kuodytė