Gamta – visų namai. Nepaprastas nendrinukių kelias į Lietuvą

Apie gražiąją vasarą. Nepaprastas nendrinukių kelias į Lietuvą. Kas jūsų laiškuose? Nacionalinė ekspedicija iškeliauja.