Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti (su vertimu į gestų k.)

Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo (su vertimu į gestų k.)