Dokumentinis filmas „Baleto aristokratas“

Dokumentinis filmas „Baleto aristokratas“ apie vieną ryškiausių lietuvių baleto kūrėjų ‒ šokėją ir pedagogą Joną Katakiną (1950‒2005).

Beveik valandos trukmės filme surinkti šviesaus atminimo Jono Katakino kolegų, mokinių ir šeimos narių pasakojimai byloja apie orias šio solisto pastangas net ir nulipus nuo didžiosios scenos gyventi pagal vertybes, kurias ištikimai puoselėja aristokratiškasis baleto menas.
„Labiausiai norėtųsi, kad pažvelgtume į baletą ne tik kaip į gražų, spalvingą reginį, lydimą puikios muzikos, bet ir kaip į meną, sprendžiantį amžinas ir šių laikų problemas, pakylėtas iki filosofinių apibendrinimų“, ‒ yra sakęs Jonas Katakinas.