Jono Balio Amerikoje užrašytos lietuvių dainos

Laida geografine ir laiko prasme nusikels už Atlanto ir pusšimčiu ar visu šimtu metų į praeitį. Taip nukeliauti progą mums suteikia pasirodžiusi knygelė ir kompaktinė plokštelė „Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio 1949–1951 metais“, kurią parengė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojos Rūta Žarskienė ir Austė Nakienė. Apie lietuvių gyvenimą Amerikoje, Joną Balį ir jo surinktą tautosaką pasakoja etnomuzikologė, dr. Austė Nakienė. Laida atliepia ir 2019-iems Seimo paskelbtiems Pasaulio lietuvių metams. Vedėja – Vida Šatkauskienė.