Sugrįžimas

Juodai baltas LKS filmas. 1941 m. prasidėjo masinės Lietuvos gyventojų deportacijos, po 50 m. likę gyvi artimieji išsiruošė kelionėn į šiaurę parsivežti artimųjų palaikų. Masinė palaikų parvežimo ir perlaidojimo akcija, palaikai pergabenti krovininiais lėktuvais, iškilmingas pasitikimas Lietuvoje. Skrydis virš taigos, matosi tarp medžių stovintys lagerių barakai.