Gyvoji istorija. Vaitkuškio dvaro fotografija ir jos kūrėjai

Pastarųjų metų tyrimai gerokai priartino XIX a. Lietuvoje dirbusius fotografus. Nors mūsų žinios fragmentiškos, vis daugiau sužinome pavardžių ir apie tų asmenų atliktus darbus, kurie, be abejo, turėjo įtakos fotografijos raidai. Šįkart papasakosime apie dvarų fotografijos pradžią ir ten gyvenusių didikų bei jų aplinkos žmonių pomėgius, kurie tapo profesionaliosios fotografijos ištakomis. Nacionaliniame Čiurlionio dailės muziejuje tik dėl laimingo atsitiktinumo išsaugoti 65 albumai paskatino tyrimus, kurie atvėrė mums unikalų aristokratų šeimos gyvenimą ir kokia aplinka juos supo. Šįkart pasakosime ne tik apie grafo St. K. Kosakovskio nuopelnus fotografijos ištakoms, bet ir šešėlyje likusį jo padėjėją J. Krajevskį. Dalyvauja Kultūros tyrimų instituto tyrėja, mokslo darbuotoja dr. Jolita Mulevičiūtė. Laidos vedėja Inga Berulienė.