Vidurnakčio lyrika. Tėvo dienai skirti kūriniai

Klausysimės eilėraščių, skirtų Tėvo dienai. Girdėsime Algimantą Baltakį, Violetą Palčinskaitę, Tomą Venclovą ir Antaną A. Jonyną. Skaito autoriai.