Neužmiršti. Vido Maciulevičiaus žmona Aušra: pirmoji mintis – vyrą sužeidė buože, bet kad nušovė... niekaip nepatikėjau

Vidas Maciulevičius – Lietuvos laisvės gynėjas, žuvęs sausio 13-ąją.

V. Maciulevičius kilęs iš Vilniaus, čia mokėsi ir dirbo. Lemtingąją 1991-ųjų sausio 13-osios naktį budėjo prie LRT Radijo ir televizijos pastatų, Vilniaus televizijos bokšto. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Prisiminimais apie V. Maciulevičių dalinasi buvę klasės draugai: Danguolė Oželienė, Haroldas Mackevičius, Edita Mildažytė, Gintautas Oželis, muzikos mokytojas Vladas Laseckas, žmona Aušra Maciulevičienė.

Dokumentinis filmas. Aut. Aistė Stonytė, Audrius Stonys, Česlovas Stonys.