Ryto rasa krito. Vietovardžių metai

Lietuva šiemet paskelbė Vietovardžių metus, numatydama galimybę daugiau dėmesio skirti jų išsaugojimui, tyrimams, visuomenės supažindinimui su šių kalbos elementų kultūrine, istorine, moksline reikšme. Tad apie juos pasakoja laidoje dalyvaujanti lietuvių toponimų arba vietovardžių tyrinėtoja, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro mokslo darbuotoja Dalia Sviderskienė. Šiuokart daugiausia kalbama iš paskelbtųjų metų tikslų ir mokslinių vietovardžių tyrimų perspektyvos. Vedėja – Vida Šatkauskienė.