Ryto allegro. Referendumas dėl pilietybės: įtaka lietuvių kilmės kūrėjams

Penktą kartą „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“ susiburs Lietuvoje gyvenantys tautinių mažumų atstovai, siekiantys pažinti lietuvių tautos vertybes, savimonę. Apie renginį, skatinantį atkreipti dėmesį į kalbos vaidmenį kultūroje, pokalbis studijoje su asociacijos „Balturka“ savanore Živile Jankauskaite. Kultūrinės spaudos apžvalga. Humanitarinių mokslų daktaro Tomo Kiaukos komentaras apie Klaipėdos kultūros bendruomenės bandymą rasti svetingą miesto erdvę kūrybai. Nors referendumas dėl pilietybės ir įvyko, tačiau jo rezultatai skelbia apie nekeičiamą Konstitucijos straipsnį. Pokalbyje – kokią žinią siunčiame užsienio lietuviams kūrėjams, Lietuvos vardą garsinantiems jauniesiems menininkams (mišrių šeimų atstovams) ir ko netenka mūsų kultūrinė visuomenė – dalyvauja Getisburgo koledžo (JAV) prof. dr. Rimvydas Baltaduonis, fotografas Andrew Mikšys ir kompozitorius Andrius Arutiunian. Ved. Karina Metrikytė.