Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas

Nuo Nepriklausomybės aikštės priešais Seimą Gedimino prospektu, Pilies ir Didžiąja gatvėmis iki Aušros Vartų pražygiavo daugiatūkstantinis Lenkiškumo paradas. Taip Lietuvoje gyvenantys lenkai paminėjo Gegužės 3-iosios Konstitucijos šventę, Lenkų išeivijos ir užsienyje gyvenančių lenkų dieną ir šiemet sukankantį Lietuvos lenkų sąjungos įsteigimo 30-metį.

Kaip kasmet, Gegužės 3-iosios Konstitucijos priėmimo metinių proga Lietuvos lenkai susirinko Vilniaus Rasose prie Motinos ir Sūnaus širdies mauzoliejaus. Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje surengtose iškilmėse dalyvavo visuomeninių organizacijų, lenkų mokyklų, ansamblių, savivaldybių atstovai, taip pat turistai iš Lenkijos. Garbės sargyboje stovėjo lenkų skautai, karo veteranai ir istorijos rekonstrukcijos klubų nariai.

Ved. Barbara Sosno.