Gyvoji istorija. Užpelkių kapinyno tyrimas ir monografija

Šį kart laidoje atsigręšime į Pajūrio regiono archeologinius tyrimus, kurie reikšmingi ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose. Užpelkių kapinyno tyrimo darbai prasidėjo dar 1985 metais, kai pro šalį vykęs archeologas Valdemaras Šimėnas pastebėjo ardomą kapinyną. Tuo metu buvo ištirti šeši kapai. Nuo 1987 metų iki 2000 metų tyrimus moksliniais tikslais vykdė archeologė prof. Audronė Bliujienė. Šiuo laikotarpiu gana sistemingai vykdomų tyrimų metu buvo ištirti 107 kapai. Atliktą darbą vainikavo mokslinė monografija, kuri ne vienerius metus tyrinėto kapinyno medžiaga papildo archeologinių šaltinių bazę ir aktualizuoja šaltinių svarbą mūsų krašto proistorės tyrimuose. Tyrimus pristato Audronė Bliujienė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto profesorė. Laidos vedėja Inga Berulienė