Lietuvos diena. Klaipėdos uoste prisišvartavo 14-ka užsienio karo laivų

Klaipėdos uoste prisišvartavo 14-ka užsienio karo laivų. Dauguma jų dalyvaus tarptautinėje jūrinėje operacijoje „Open spirit“. Vilniuje socialdemokratų partijos suvažiavime aptariamos politinės aktualijos renkama nauja vadovybė. Tarptautinės „Savarankiško gyvenimo dienos“ išvakarėse, žmonių su negalia bendruomenė kviečia žmones prisidėti prie teigiamų pokyčių, įgyvendinant žmogaus teises negalios atžvilgiu ir prisijungti prie tarptautinių protesto eitynių „Laimė GALĖTI“. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvaus iškilmėse Čikagoje, atidengiant paminklą partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Skambės unikalus tarptautinis gamtos koncertas „Paukščių choras“. Tai Airijos nacionalinio radijo transliacija, kurioje dalyvauja 20 šalių, tarp jų ir Lietuva – su balsais tiesiogiai nuo Žuvinto ežero. Laidos ved. Madona Lučkaitė