Istoriko teritorija. Ar įmanoma nugalėti Imperiją?

XX amžiuje idėjiniai komunistai ir kairieji intelektualai gyveno tikėdami, jog jiems pavyko įminti svarbiausias istorijos paslaptis ir sužinoti, kas laukia žmonijos netolimoje ateityje. Šio žinojimo šerdyje glūdėjo įsitikimas, jog kapitalizmas pasiekė savo finalinę raidos stadiją ir nebesugebės išspręsti jam kilusių politinių, socialinių bei ekonominių prieštarų, kurios ir palaidos šią socialinę – ekonominę formaciją revoliucijos ugnyje. Istorija paneigė šias prognozes, o Sovietų Sąjungos ir jos sukurto satelitinių valstybių bloko žlugimas 1989-1990 metų sandūroje tapo oficialia marksizmo ir komunizmo mirties data didelės pasaulio visuomenės dalies sąmonėje. XX ir XXI amžių sandūroje kairieji intelektualai ėmėsi konstruoti naujas teorijas, kurių pagalba jie siekė paaiškinti postmodernybės pasaulį, kuriame triumfavo dešiniojo ir liberalaus sparno mąstytojai. Vienu iš tokių bandymų kurti naują didijį marksistinį pasakojimą apie kapitalizmą ir individo bei visuomenės situaciją, laikytina Michael Hardt ir Antonio Negri knyga „Imperija” (2000), ką tik išleista lietuvių kalba. Kas yra Imperija kairiųjų intelektualų požiūriu? Ar įmanoma ją nugalėti arba bent jau iš jos pabėgti? Šiuos ir kitus klausimus svarstome sklaidydami Michael Hardt ir Antonio Negri knygą kartu su jos vertėju, filosofu, Vilniaus Dailės Akademijos dėstytoju, dr. Kasparu Pociumi. Ved. Aurimas Švedas.