Santara. Černobylio varpai: tragedijai atminti

Tarptautinei dienai Černobylio tragedijai atminti: radijo apybraiža „Černobylio varpai“. Dmitro Smolyč (1919–1987) – ukrainiečių režisierius, dramaturgas, teatralas.