Gamta – visų namai. Žvėrys gamtoje

Ar jums gegutė užkukavo? Kokio pavasario laukti ir tikėtis? Kiek žvėrių gali būti gamtoje? Iš laiškų laiškelių...