Atradimai. Kaip užauginti ypatingus vaikus?

Žmonių su ypatingais poreikiais yra kur kas daugiau nei jų matome gatvėse. Taip yra dėl viešų erdvių nepritaikymo bei nepasitikėjimo savimi, kurį patiria dažnas žmogus su negalia. Apie tai kaip užauginti drąsius ypatingų poreikiu vaikus pakalbinome Liną Vitkuvienę, pagrindinio savaitės herojaus Martyno mamą. Kodėl bendro lavinimo mokyklose taip retai adaptuojami ypatingų poreikių vaikai mums papasakojo Eglė Veršininienė - socialinių empatijos projektų organizatorė bei žmogaus teisių aktyvistė.