Gimtoji žemė. Antra Šv. Velykų diena skirta pasisvečiuoti, bendrauti

Antra Šv. Velykų diena skirta pasisvečiuoti, bendrauti. Išlikęs paprotys tą dieną lankyti gimines, draugus, kaimynus ir dalytis Šv. Velykų džiaugsmu. Dailės mokytoja Radviliškyje dirbanti Genovaitė Stugienė jau trisdešimt metų prieš Velykas daug laiko skiria margučiams skutinėti. Ignalinos r. Šiūlėnų kaimo bendruomenės nariai antrą Velykų dieną lankys vieni kitus, lalaudami eis per kaimą, pasidalys margučiais ir Velykų džiaugsmu. Ved. Regina Montvilienė.