Santara. Petručių kaimas tarpukario metais

Vilniečių prisiminimai. Pasakoja Petručių kaimo gyventoja Emilia Dziedziukiewicz (2 dalis).