Radijo teatras. „Rojaus prieangyje“

Herkaus Kunčiaus radijo pjesė, kurioje panaudoti Liongino Baliukevičiaus „Partizano Dzūko dienoraščio“ fragmentai, Vilnius 2006. Šio dienoraščio rankraštis 1990 metais buvo rastas Lietuvos SSR valstybės saugumo (KGB) archyve.