Mažoji studija. Daug buveinių. Surinkimininkų giesmės

„Dūšel, pabusk“. Apie surinkimininkų giesmes ir evangelikų liuteronų pamaldumo tradicijas Mažojoje Lietuvoje pasakoja dr. Inga Strungytė -Liugienė. Red. J. Kuodytė