Pašnekesiai apie tave ir kitus. Kaip pasidalinti šeimos pyragą

Ji nuvargusi skundžiasi: „Man ant pečių viskas: buities darbai, vaikai, o dar ir dirbu.“ Jis atrėžia: „Aš uždirbu šeimos pragyvenimui pinigus!“ Jis dūsauja ir lėtai tardamas pasakoja: „Mano žmonai nei namai, nei maisto gamyba nerūpi. Ji dirba, sportuoja, dainuoja chore, dažnai susitinka su draugėmis. Aš pavargau viską tempti vienas.“ Ji teisinasi: „Tu juk žinai, kad man nei tvarkyti namus, nei gaminti maistą nepatinka. Be to, aš esu aktyvus žmogus!“ Kaip pasidalinti gyvenimą šeimoje? Skirstytis pareigomis ir darbais, kai vienas neša šiukšles, o kita valo grindis? Viską daryti kartu? Palikti darbų organizavimą ir paskirstymą vienam/ai, nes jam/jai geriau pavyksta? Kaip dalintis atsakomybę, kad šeimoje kurtųsi „mes“? Ved. Rūta Bačiulytė ir Aušra Griškonytė.