Radijo paskaitos. Politika ir visuomenė

Šiemet sukanka 100 metų, kai buvo įkurta Lietuvos prezidento institucija. Pirmuoju Lietuvos Respublikos prezidentu tapo Antanas Smetona. Klausytojai išgirs jo balsą iš 1941 m. surengto mitingo Čikagoje. Istorikas dr. Algimantas Kasparavičius skaitys paskaitą „XXI amžiaus pradžios grimasos: Smetona lietuvių istorinėje atmintyje“. Joje kalbama apie tai, jog būtent Smetona daugiausia prisidėjo klojant nacionalinio valstybingumo (lietuviškojo nacionalizmo) ideologinius pamatus, įtvirtino respublikoniškąją valstybingumo sampratą, suformavo modernaus lietuvio ryšį su nacionaline valstybe. Nežiūrint to, lietuvių istorinėje atmintyje jo vaizdinys apraizgytas įvairiomis „pusiau tiesų" grimasomis, kurios šioje paskaitoje ir dekonstruojamos.