Skalsu kalbos. Tautodailininkas Jonas Bugailiškis

Laidos svečias – tautodailininkas, medžio drožėjas, skulptorius, muzikos instrumentų ir vaikų žaislų meistras Jonas Bugailiškis. Laidos ved. Jolanta Jurkūnienė.