Istoriko teritorija. Vilniaus pilietis Ferdynandas Ruszczycas

Ką dailininkas Ferdynandas Ruszczycas davė Vilniaus miestui ir kuo Vilnius praturtino šios asmenybės gyvenimą? Ką iš F. Ruszczyco palikimo mes matome kasdien vaikštinėdami Vilniaus gatvėmis? Kaip derėtų apibūdinti šio meninko kūrybinį savitumą ir gyvenimo filosofiją? Kokios įtakos ir aplinkybės suformato daugialypę menininko sąvastį? Kokias prasmes F. Ruszczycas įdėjo į žodžius: „Civis vilnensis sum?“ Kodėl iki pat XX a. pabaigos F. Ruszczyco gyvenimui ir kūrybai Vilniuje buvo skiriama labai mažai dėmesio pas mus, Lietuvoje? Ką galima pamatyti pažvelgus į Vilnių ir epochą per vieno žmogaus, šiuo atveju Ferdynando Ruszczyco, biografiją, jo kūrybinę patirtį? Pokalbyje dalyvauja dailės istorikė dr. Algė Andriulytė (knygos „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“ autorė), dailėtyrininkė prof. dr. Laima Laučkaitė, menotyrininkas Ernestas Parulskis. Ved. Aurimas Švedas.