Muzikos svetainė. G. Kuprevičiaus operos "Karalienė Bona" premjera.

LRT Televizija

2002.01.01 15:35
Muzikos svetainė. Laidoje - puslapis "Muzikinė mįslė" ir susitikimas su lietuviškos operos "Bona Sforca" kompozitoriumi G. Kuprevičiumi, režsieriumi G. Žiliu, dirigentu V. Visockiu, pagrindinių vaidmenų atlikėjais S. Martinaityte, V. Juozapaičiu, R. Preikšaite bei kūrybine grupe. Naudojami spektaklio vaizdo įrašo fragmentai. Vedėja - J. Šlekaitienė.