Dokumentinis filams „Rudenį“

Režisieriaus Petro Abukevičiaus dokumentinis filmas apie Lietuvos gamtą rudenį, miškai ir jo gyventojai: elniai, stumbrai, elniaragiai vabalai, kurtiniai.

Scenarijaus autorius L. Grudzinskas, operatorius V. Tvaronas