Laiko ženklai. Vytauto susitaikymas su Jogaila

lrt.lt

2006.10.07 19:06
Laida apie Lietuvos kunigaikščių kovas dėl Vilniaus sosto 14 a.pirmaisiais dešimtmečiais, konfliktiški pusbrolių kunigaikščių Vytauto ir Jogailos santykiai, Vytauto manevrai su kryžiuočiais ir- galop -Krėvos sutartis, pasukusi Lietuvos likimą link Europos, unijos su Lenkija ir Lietuvos krikšto. Jos reikšmė.