Vydūnas. Ne sau žmonės

lrt.lt

1989.01.01 08:34
Spektaklis sukurtas 1989 metais pagal Vydūno ( Vilhelmo Storosto (1868 - 1953 ), rašytojo, filosofo, Rytų Prūsijos lietuvių kultūros veikėjo, pjesę, kurioje baudžiavinės Lietuvos kaimas parodytas per autoriaus filosofijos prizmę: svarbiausia - žmogus, jo siela, meilė Tėvynei, ko vargstantiems šioje žemėje nevalia užmiršti, tuomet vargas ne toks sunkus ir baimės mažesnės dėl savęs, dėl gyvenimo ir gyvybės. Į paprastų baudžiauninkų gyvenimą įsiterpia tarsi protėvių žynys, geros dvasios išminčius Vysuomis ir visų žmogaus blogybių įvaizdis Dykūnas.