Būtovės slėpiniai. Lietuvos gotika. Trečia dalis. Kas sukūrė šv. Onos bažnyčią ?

LRT Televizija

1998.09.16 08:00
Laidoje lenkų istorikė Kristina Makovska pagrindžia naują idėją - įrodo šv. Onos bažbyčios autoriumi esant Vavelio ir Prahos karaliaus dvarų architektą Benediktą Rydą . Kalbama apie Lietuvos kultūrinius saitus su Jogailaičių dinastijos valdytomis Europos valstybėmis - Čekija, Vengrija. Scenarijaus autorius A. Žostautas, režisierius A. Galinis.

Paieškos rezultatai