Būtovės slėpiniai. Lietuvos gotika. Antra dalis

LRT Televizija

1997.12.01 03:15
Laidoje toliau nagrinėjamos Lietuvos gotikos ypatybės. Apsistojama ties šv. Onos bažnyčia, kurios fasade randami tipiški ortodoksų architektūros elementai- kokošnikinis lankas fasado nišoje, o Vilniaus cerkvės turi ir gotikinių bruožų.Visa tai liudija to meto lietuvių-lenkų- gudų valstybės ideologiją. Režisierius A. Galinis, redaktorius A. Žostautas.

Paieškos rezultatai