Būtovės slėpiniai. Lietuvos gotika. Pirma dalis

LRT Televizija

1997.12.01 02:07
Laidoje svarstoma Lietuvos architektūros šedevro - Šv. Onos bažnyčios Vilniuje - pastatymo aplinkybės, lenkų meno istoriko Juzefo Marošeko hipotezė, kad Šv. Onos bažnyčioje yra bizantiškos architektūros elementų, kas galėtų liudyti LDK valdovų siekimą sukurti bažnytinę uniją. Režisierius A. Galinis, redaktorius A. Žostautas.

Paieškos rezultatai