Būtovės slėpiniai. Milžino paunksmė

LRT Televizija

2002.10.06 04:25
Laidoje svarstoma, kuo nusipelnė Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytautas, pagerbtas Didžiojo titulu. Lyginamas jo žygdarbiai su kitų didžiųjų valdovų darbais. Aptariama povytautinė Lietuva kaip "milžino paunksmė" ir tokio pavadinimo literatūrinis kūrinys- Balio Sruogos drama. Scenarijaus autorius A. Žostautas, režisierius A. Galinis.