Iš radijo aukso fondo 2015-11-09 14:05

lrt.lt

2015.11.09 17:18
Salomėja Nėris – tragiško likimo poetė. Pasibaigus karui ji iš Rusijos sugrįžo į Lietuvą jau serganti sunkia liga. Gulėdama ligoninėje poetė rūpinosi išleisti savo paskutinį eilių rinkinį, savotišką poetinį testamentą, kurį parašė gyvendama toli nuo Lietuvos. Šią knygą – eiles, atsiradusias iš meilės, begalinio ilgesio, kančios ir sopulingo tikėjimo – pavadino „Prie didelio kelio”, tačiau leidėjai rinkinį pervadino „Lakštingala negali nečiulbėti”. Poetei tai buvo priešmirtinis smūgis į paširdžius – jai nepatiko be jos žinios pakeistas rinkinio pavadinimas, eilėraščių ištaisymai. Tik po pusės amžiaus, 1994-aisiais, mes išvydome eilėraščių rinkinį „Prie didelio kelio” tokį, kokį sudarė pati poetė. Rašytojų klube šios knygos pristatyme dalyvavo aktoriai Laimonas Noreika, Rūta Staliliūnaitė, literatūrologai Viktorija Daujotytė ir Viktoras Alekna. Vakarą vedė literatūrologas Valentinas Sventickas. Praėjus pusmečiui po šio vakaro, Rūta Staliliūnaitė Lietuvos radijuje įrašė Salomėjos Nėries rinkinį „Prie didelio kelio, kurio ištrauką taip pat girdėsime šioje laidoje.