Lietuvos Steigiamasis Seimas

LRT Televizija

2000.05.14 08:10
Apybraiža apie Lietuvos Steigiamąjį Seimą, skirta jo 80-mečiui. Autoriai: A. Laurinavičius, S. Keinienė.

Paieškos rezultatai

00:30
00:30
01:30
01:30
03:05
03:05
04:30
04:30
05:05
05:05