Vaikų radijo teatras. „Rasmusas klajūnas“ II d.

Radijo vaidinimas „Rasmusas klajūnas” pagal to paties pavadinimo Astridos Lindgren apysaką. Režisierė Joana Valančienė. Įrašyta 1994m.