Šv.Mišios

LRT Televizija

2016.07.10 16:30
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišias aukoja vysk. G. Grušas