Šv.Mišios

LRT Televizija

2016.07.10 16:30
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišias aukoja vysk. G. Grušas

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius